• Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • RSS Feed

29. 1. 2016

Grafické partitúry sa zdajú byť akési nóvum, avšak majú za sebou niekoľkoročnú tradíciu. Realita je taká, že málo ľudí pozná tento termín. Pri vytváraní grafických partitúr je pre mňa dôležité aby mali univerzálne využitie. Dôvodom môjho nadšenia pre túto oblasť je fakt, že som sa chcela zamerať na niečo, čo vo vzdelávacom priestore absentuje. Podľa môjho názoru sa tomuto odvetviu hudobnej scény venuje malá (dalo by sa povedať, že takmer žiadna) pozornosť. Pritom syntéza zvukového a vizuálneho vnemu môže byť výborný materiál pri edukácii už od materskej školy.


KRUH je hudobná hra, ktorá je vhodná pre rôzne vekové kategórie a dá sa využiť pri individuálnom, skupinovom aj kolektívnom vyučovaní. Ja som to skúšala na hodinách klavíra so žiačkou 2. ročníka a na hodinách hudobnej výchovy na 1. stupni.

Priebeh:
Začíname s obrázkom číslo 1 (jeden kruh). Pýtame sa detí, čo na obrázku vidia, a ako by tento obrázok zahrali (môžeme deťom pomôcť navodením predstavy, že toto sú naše ,,noty", partitúra, podľa ktorej máme hrať). Učiteľ sa môže opýtať na farbu, veľkosť, počet.
Deťom dáme k dispozícii dostupné nástroje, objekty v triede, prípadne môžu nápad realizovať pomocou hlasu. Pri kolektívnom vyučovaní necháme pár žiakov predviesť ich nápad na zvukové stvárnenie obrázka.

Po realizácii prvého obrázka prejdeme na obrázok číslo 2. Znovu so žiakmi obrázok komentujeme, porovnávame s obrázkom prvým. Zameriavame sa rozdiel medzi dvoma kruhmi, a pri hraní dbáme na to, aby odlišnosť bola zreteľná. Žiaci rozdiely prejavujú v zvukovej intenzite (prvý kruh silnejší, druhý slabší), v ich dĺžke (prvý dlhší, druhý kratší), alebo výške (prvý - spodný register melodického nástroja, druhý - vyšší register melodického nástroja). Pri kolektívnom vyučovaní dáme priestor žiakom, ktorý sa nezapojili do realizácie prvého obrázka. Znovu ich vyzveme aby si vybrali nástroj a predviedli nápad. 

Obrázok číslo 3 je principiálne rovnaký s druhým obrázkom. Aj tento najskôr komentujeme a potom hráme. V tejto fáze sa snažíme našu predstavu zjednotiť a zahrať si spolu. Učiteľ - dirigent ukazuje žiakom jednotlivé nástupy (prvý kruh, pauza, druhý kruh, pauza, tretí kruh).

Rady:
Opísaný priebeh je len jedna z možností využitia  obrázkov. Je možné deti rozdeliť na skupiny podľa počtu kruhov, vytvárať duá a triá (obrázok č. 1 a č. 2), hrať jednotlivé obrázky postupne za sebou, naraz a podobne.
Je dôležité, aby učiteľ jednotlivé výstupy nehodnotil spôsobom ,,toto je dobré a toto zlé", ,,takto sa to nehrá", ,,nehráš to správne", a pod. Ak sa nám realizácia nepozdávala (nebolo počuť odlišnosti), tak sa pokúšame cez otázky navádzať žiakov k inému spôsobu realizácie. Grafické partitúry poskytujú priestor na kreativitu, vyzdvihujú individualitu žiaka, a práve postojom učiteľa (vhodnou reakciou) túto kreativitu a individualitu podporuje. Deti veľmi radi tvoria a pri mojej práci som si všimla, že nemajú výhrady a predsudky voči experimentálnym veciam.

Pridávam malú ukážku zvukovú ukážku.
Ponúkam niektoré ďalšie obrázky, ktoré deti vedia bezprostredne zahrať.


7. 11. 2015

Vo štvrtok (5. 11.) som vstala skoro ráno. Už od 7.55 som sedela s mojou žiačkou Juli vo vlaku. Júlia je veľmi šikovné a nadané dievča - študuje nórčinu ako samouk pomocou mobilných aplikácií a v budúcnosti by chcela študovať glaciológiu (veda zaoberajúca sa ľadovcami).

Do Košíc som cestovala prvýkrát a bol to krásny zážitok. Počasie bolo nádherne, všetky stanice sa kúpali v slnečných lúčoch.
Naším cieľom boli Kasárne kulturpark, kde mala Juli v ten večer koncert v rámci festivalu súčasného umenia Arsnova.

V rámci tohto festivalu sme mali možnosť vypočuť si koncert Štátnej filharmónie Košice. Na programe bol Ives, Glass a Bernstein. Ku koncertu sa však vyjadrovať nebudem....Viac ma fascinovala budova Domu umenia :) Bohužiaľ som neurobila veľa fotografií, nakoľko vonku bola tma, počas koncertu som fotiť nemohla, a bola som už tak unavená, že som zvládla len vyčkať do konca koncertu a vrátiť sa do Kasární, kde sme boli ubytované.


Náš druhý deň v Košiciach začal po jedenástich hodinách spánku. Prechádzka mestom, cukráreň, suveníry, obed a cesta vlakom späť do Bratislavy.
25. 10. 2015

Počas leta som mala veľa času robiť veci, na ktoré nemám čas cez školský rok. Na dovolenke mi robili spoločnosť tričká, farby na textil a štetce. Táto moja záľuba vznikla nevinne, hlavne z potreby realizácie, ktorú má (myslím) každý človek. A tak sa niekoľko mojich vášní stretlo a spojilo sa v dokonalú jednotu.
↑ moje prvé predané tričko 

17. 2. 2015
Začala som sa znovu hrať,
hrám sa so všetkým,
maľujem,
spievam,
smejem sa.

,,The most potent muse of all is our inner child."

STEPHAN NACHMANOVITCH

Celkový počet zobrazení stránky

 
© 2012. Design by Main-Blogger - Blogger Template and Blogging Stuff